Logo
Header deco Header afbeelding

Vanaf 2013 is gekozen voor een nieuwe opzet van de Certificering Foodspecialiteitenwinkels. De Stichting Foodspecialiteiten Nederland heeft een aantal objectieve en transparante criteria opgesteld waaraan een foodspecialiteitenwinkel minimaal moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Deze eisen zijn bij elkaar gezet in de vorm van een checklist. De winkelier die gecertificeerd wil worden kan de certificeringseisen downloaden en vervolgens kan hij/zij zijn winkel zelf controleren op de omschreven punten. Bedrijven die aan de vooraf bekende normen en criteria voldoen, ontvangen na controle een officieel certificaat.

Beoordelingscriteria
De ondernemers die een certificaat krijgen, hebben bewezen over voldoende vakkennis te beschikken, aan de gestelde normen m.b.t. hygiëne (HACCP) te voldoen, orde en netheid binnen hun zaak in orde te hebben en hun bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze te runnen. Zij zijn in staat om met hun personeel de consument op een juiste wijze voor te lichten en bewuste keuzes te laten maken.

Self-audit vragenlijst
Er is bewust gekozen voor een self-audit vragenlijst, zodat de ondernemer zelf zijn bedrijf kan controleren, maar ook aan de hand van de controlelijst zijn personeel kan instrueren. Bovendien biedt de checklist een handvat om de bedrijfsvoering te beoordelen en daar waar gewenst aan te passen.

Certificaat
Elke ondernemer met een foodspecialiteitenwinkel kan zelf de lijst invullen en opsturen naar de Stichting. Binnen drie maanden neemt een onafhankelijke controleur van de stichting ter plekke de lijst met de ondernemer door. Als de winkel na controle aan alle eisen voldoet, ontvangt de ondernemer een kwaliteitscertificaat. Ook wordt de winkel opgenomen in de lijst van gecertificeerde foodspecialiteitenwinkels op deze site en in advertenties van de Stichting. Bovendien mag de ondernemer een jaar het certificeringslogo vermelden op al zijn correspondentie en kan hij diverse promotiematerialen bestellen. Als extra service wordt bij de checklist met minimumeisen voor certificering een tweede checklist toegevoegd waarmee de ondernemer zijn bedrijf zelf kan beoordelen en waar mogelijk verbeteren.