Logo
Header deco Header afbeelding

Nationale Competities

Winkelformules wijzigen en ondernemers spelen steeds meer in op deze nieuwe marktontwikkelingen. Dit betekent dat er ook gekeken is naar de opzet van de jaarlijkse competities voor foodspecialiteitenwinkels en is er vanaf 2018 voor een nieuwe opzet gekozen.

Vernieuwde Nationale Competities in 2018

In 2018 zullen er drie wedstrijden plaatsvinden:
 • Beste Foodspecialiteitenwinkel
 • Beste Specialist Landleven
 • Beste Buitenlandse kaasspecialist
Iedere winkel kan zich voor maximaal 2 van bovengenoemde competities aanmelden.

Doel

Het doel van deze competities is om het kwaliteit en het imago van de foodspecialiteitenwinkels in Nederland te verhogen. Door aan de wedstrijden deel te nemen kunt u als ondernemer aantonen dat u zich kunt onderscheiden in de markt en bent u een voorbeeld voor ondernemers in de branche.

Deelname

Zelfstandige Foodspecialiteitenwinkels in Nederland die gecertificeerd zijn als foodspecialiteitenwinkel kunnen deelnemen aan de bovengenoemde competities mits zij voldoen aan de voorwaarden per categorie. Dit geldt echter niet voor de winnaar van de voorgaande competitie omdat zij dan als onafhankelijk jurylid worden ingezet.

Aanvullende voorwaarden

Beste Foodspecialiteitenwinkel: het assortiment bestaat uit diverse productgroepen, waarbij het van belang is dat de winkel minimaal 5 van onderstaande 10 productgroepen in zijn assortiment heeft en geen van deze groepen meer dan 50% van de omzet mag bepalen:
 • Hollandse kaas
 • Buitenlandse kaas
 • Vleeswaren
 • Noten en zuidvruchten
 • Tapas, olijven, salades
 • Wijn en bier
 • Olie en azijn
 • Chocolade en zoetwaren
 • Koffie en thee
 • Cadeauartikelen
Beste Specialist boeren-, biologische en streekproducten: de winkel onderscheidt zich met zijn assortiment door buitengewone producten die passen bij het hedendaagse landleven en zich voornamelijk kenmerken door lokaal, puur en verantwoord. Het gaat niet om specifieke productgroepen die voor deze categorie in aanmerking komen.

Opzet Nationale Competities

Alle winkels die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de wedstrijden. Aanmelding kan vanaf de 1e beursdag en de sluiting is op 19 januari 2018. U kunt zich hier online aanmelden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Winkels die deelnemen aan de voorronde worden door drie juryleden onaangekondigd bezocht. Dit jaar wordt er een volledig nieuwe jury samengesteld die bestaat uit twee deskundige vakjuryleden en een consumentenjury. Na afsluiting van de voorronde ontvangt iedere deelnemer een juryrapport.

Na verwerking van de juryrapporten wordt er bekend welke winkels per categorie genomineerd worden voor de finaleronde. Voor de categorie Beste Foodspecialiteitenwinkel zijn dit 5 winkels, voor de overige categorieën zijn dit 3 winkels per categorie.  

De winkels die de finale bereiken behoren tot de 3 of 5 beste winkels van Nederland in de categorie waaraan ze deelnemen. Om deel te nemen aan de finale dragen de winkels bij in de kosten vanwege het promotiepakket dat ontwikkeld wordt en dat ingezet kan worden om de winkel onder de aandacht te brengen van consument en media. Hierbij valt te denken aan een roll up banner, posters, promotiefilm van de winkel, mediatraining e.d. De kosten bedragen voor leden van het Vakcentrum € 150,00, niet leden betalen hiervoor € 250,00. De kosten zijn exclusief BTW.

Jury

Vanaf 2018 start een volledig onafhankelijke jury die de deelnemende winkels gaat bezoeken. Criteria met een hoge wegingsfactor zijn visie, onderscheidend vermogen en productkennis. Daarnaast wordt de winkel ook beoordeeld op assortiment, presentatie, verkoopactiviteiten, klantvriendelijkheid en hygiëne. De vakjury bezoekt de winkel onaangekondigd maar maakt zich wel kenbaar. Dit geldt niet voor de consumentenjury die de winkel anoniem bezoekt. Deze jury beoordeelt naast bovenstaande punten ook de social media van de winkel. De consumentenjury koopt ook producten in de winkel en kan hierdoor onder andere de gastvrijheid, productkennis en adviesrol beoordelen.

Nog niet gecertificeerd?

Indien uw winkel nog niet gecertificeerd is maar u graag wilt deelnemen aan de Nationale Competities dan kunt u zich tot 15 december aanmelden voor de certificering. De controleur bezoekt uw winkel kort daarna zodat u alsnog kan deelnemen. Klik hier voor meer informatie over de certificering.

Bovenstaande competities kunnen doorgaan als er per categorie voldoende aanmeldingen zijn ontvangen. Bij onvoldoende deelname, vragen of afwijkende situaties beslist de onafhankelijke werkgroep (zij zijn uitgesloten van deelname aan de competities) of deelname aan de Nationale competities mogelijk is en/of de competities kunnen doorgaan.

De indeling van de Nationale Competities wordt jaarlijks aangepast. Indien u onvoldoende aansluiting vindt bij bovengenoemde wedstrijden is het voor u wellicht interessant om deel te nemen aan de wedstrijden in 2019. Dan kunt u kiezen uit:
 • Beste Kaasspeciaalzaak
 • Beste Startende ondernemer
 • Beste Speciaalzaak (o.a. koffie, thee, noten, chocolade en bonbons)