Logo
Header deco Header afbeelding

Certificering Foodspecialiteitenwinkels

De Certificering Foodspecialiteitenwinkels is een jaarlijks terugkerend ijkmoment waarmee de kwaliteit van de winkel, de ondernemer en zijn/haar medewerkers wordt vastgesteld. Deelnemende winkels zijn onder meer kaasspeciaalzaken, delicatessenwinkels en notenspeciaalzaken. Kortom: alle foodspecialiteitenwinkels die als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Opzet certificering
De Stichting Foodspecialiteiten Nederland heeft een aantal objectieve en transparante criteria opgesteld waaraan een foodspecialiteitenwinkel minimaal moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Deze eisen zijn bij elkaar gezet in de vorm van een checklist. De winkelier die gecertificeerd wil worden kan de certificeringseisen downloaden en vervolgens kan hij/zij de winkel zelf controleren op de omschreven punten. 

Bedrijven die aan de vooraf bekende normen en criteria voldoen, ontvangen na controle een officieel certificaat en mogen het certificeringslogo een jaar lang vermelden op hun website en overige correspondentie.

Minimumeisen
De ondernemers die een certificaat krijgen, hebben bewezen over voldoende vakkennis te beschikken, aan de gestelde normen m.b.t. hygiëne (HACCP) te voldoen, orde en netheid binnen hun zaak in orde te hebben en hun bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze te runnen. Zij zijn in staat om met hun personeel de consument op een juiste wijze voor te lichten en bewuste keuzes te laten maken.